Vlaams Opleidingsverlof

Studenten die leren en werken combineren, kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van Vlaams opleidingsverlof (VOV). Dit houdt in dat je afwezig mag zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl je loon wordt doorbetaald. Het Vlaams opleidingsverlof vervangt, vanaf 1 september 2019, het betaald educatief verlof (BEV).

Vlaams opleidingsverlof

Je kan Vlaams opleidingsverlof aanvragen indien je

  • Voor minstens 50% bent tewerkgesteld in de privésector in het Vlaams gewest, en
  • voor minstens drie studiepunten bent ingeschreven met een diploma- of creditcontract voor een opleiding die is opgenomen in de opleidingsdatabank Vlaamse Opleidingsincentives.

Meer informatie over de voorwaarden vind je op de website van de Vlaamse overheid.

Je krijgt maximum 125 uur opleidingsverlof. 

Om recht te hebben op Vlaams opleidingsverlof, is het bewijs van aanwezigheid in de lessen niet verplicht. Hiervoor is enkel bewijs van deelname aan het examen verplicht. De nodige attesten worden bij de start en het einde van het academiejaar door het departementale secretariaat / secretariaat van de School of Arts aan jou bezorgd.  Indien je tijdens het academiejaar meer of minder studiepunten opneemt dan oorspronkelijk voorzien was bij je inschrijving, vraag je aan het departementale secretariaat / secretariaat van de School of Arts een nieuw VOV-attest en bezorg je dit zo snel mogelijk aan je werkgever.

Let op: voor sommige opleidingsonderdelen is het volgens de ECTS-fiche verplicht om bij de onderwijsactiviteiten aanwezig te zijn. En uiteraard raden we aan om steeds aan de onderwijsactiviteiten deel te nemen om je kans op slagen te verhogen.


Betaald Educatief Verlof (uitdovend)

Het voorgaande systeem van BEV wordt nog tot december 2021 uitdovend aangeboden. Indien je in 2018-2019 BEV hebt opgenomen, kan je ervoor kiezen om voor diezelfde opleiding in 2019-2020 in het oude systeem van BEV te blijven of om over te schakelen naar het VOV.

Let op: indien je in het oude systeem van BEV blijft, is het bewijs van aanwezigheid tijdens de lessen wel verplicht! Het papieren administratiesysteem blijft ook van kracht. Indien je BEV opneemt, wordt het volgende van je verwacht:

  • Je registreert je aankomst en vertrek op de campus tijdens iedere lesdag a.d.h.v. een badgesysteem
  • Je bezorgt iedere drie maanden een overzicht van al je wekelijkse lessenroosters (opgelet, voor sommige opleidingen is dit iedere week een ander lessenrooster).

Indien je Vlaams Opleidingsverlof of Betaald Educatief Verlof wenst op te nemen of indien je vragen hebt,  kan je terecht bij: