Taalondersteuning

Het versterken van de taalvaardigheid is heel belangrijk voor het behalen van studiesucces en gelijke onderwijskansen. AP wil de kloof tussen secundair en hoger onderwijs verkleinen door taalondersteuning aan studenten te bieden. Verder zetten we ook in op een professionalisering van de docenten zodat zij jullie mee kunnen ondersteunen.  

Welke taalondersteuning is mogelijk op AP?

AP-vaardig 

AP-vaardig is een hogeschoolbreed instrument om onder andere de taalvaardigheid van alle studenten te meten en te remediëren. Hier kan je jezelf testen om te kijken waar je op dit moment staat en welke vaardigheden je kan verbeteren. Je vindt hier ook oefeningen om zelf mee aan de slag te gaan.

Taalspreekuren

Gedurende een halfuurtje krijg je feedback op een geschreven tekst. Breng dus zeker een tekst of opdracht mee. De taalspreekuren verlopen dit semester digitaal via de Officetool Teams. Heb je een afspraak, dan bellen wij je op via Teams.

Hier kan je inschrijven voor de taalspreekuren!

Schrijfwijzers

Heel wat opleidingen hebben een eigen schrijfwijzer, een boekje met opleidingsspecifieke richtlijnen rond hoe je je schriftelijke opdrachten best vorm geeft.

Wetenschap en Techniek 

Onderwijs en Training 

Management en Communicatie 

Gezondheid en Welzijn

Koninklijk Conservatorium Antwerpen

Koninklijke Academie

Workshops 

In de workshops werk je in groep rond één thema zoals werkwoordspelling, structuur, spelling en professionele stijl. Hier kan je je inschrijven voor één van de workshops.