Studievoortgangsbewaking

Als je tijdens je opleiding niet voldoende studievoortgang boekt, kan de toelatingscommissie de volgende maatregelen voor studievoortgangsbewaking nemen:

1. Je hebt tijdens een vorig academiejaar minder dan 60% van de ingeschreven studiepunten verworven aan AP.
De toelatingscommissie zal dan bij een nieuwe inschrijving voor dezelfde opleiding bindende voorwaarden voor de inschrijving opleggen. Als je inschrijft voor een andere opleiding, kan de toelatingscommissie bindende voorwaarden opleggen.

Als standaard bindende voorwaarde zal dan bepaald worden dat je ten minste 60% van de opgenomen studiepunten moet behalen. Mogelijks kunnen daarnaast ook nog andere bindende voorwaarden worden opgelegd.

De beslissing over de bindende voorwaarden voor de inschrijving wordt aan je meegedeeld via de vermelding ervan in de toetredingsovereenkomst.
 
2. Je hebt tijdens een vorig academiejaar minder dan 60% van de ingeschreven studiepunten verworven aan een andere hogeschool.
De toelatingscommissie kan in dit geval bindende voorwaarden opleggen bij je inschrijving aan AP.

De beslissing over de bindende voorwaarden wordt aan je meegedeeld via de vermelding ervan in de toetredingsovereenkomst.
 
3. Je hebt niet voldaan aan de bindende voorwaarden die voor de inschrijving werden opgelegd.
Een nieuwe inschrijving voor dezelfde opleiding zal de drie daaropvolgende academiejaren geweigerd worden door de toelatingscommissie. De toelatingscommissie kan echter beslissen om hiervan af te wijken indien je een schriftelijke, gemotiveerde aanvraag voor herinschrijving indient.

Wanneer je wil inschrijven voor een andere opleiding dan deze waarvoor je een vorig academiejaar onder bindende voorwaarden was ingeschreven, kan je inschrijving geweigerd worden door de toelatingscommissie.

Omwille van de overmachtssituatie als gevolg van de coronacrisis besliste AP Hogeschool Antwerpen om de maatregelen voor studievoortgangsbewaking voor de inschrijvingen in academiejaar 2020-2021 tijdelijk te versoepelen. Lees hier meer over deze tijdelijke versoepeling.

Je vindt alle afspraken omtrent maatregelen voor studievoortgangsbewaking terug in art. 13.1 van het onderwijs- en examenreglement.