Studietoelage Vlaamse Overheid

Je hebt de Belgische nationaliteit

Één derde van onze AP-studenten heeft recht op een studietoelage van de Vlaamse Overheid, dus het loont zeker de moeite om na te gaan of jij daarbij bent. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder nationaliteits-, studie- en financiële voorwaarden. Je kan een aanvraag voor een studietoelage indienen vanaf 1 augustus tot 1 juni van het lopende academiejaar.

Het duurt enkele maanden om je aanvraag voor een studietoelage te verwerken door de Vlaamse Overheid. Omdat de meeste studiekosten aan het begin van het academiejaar vallen, kan je bij onze Sociale Dienst een voorschot op je studietoelage aanvragen.

Je hebt niet de Belgische nationaliteit

Er gelden specifieke criteria voor EER-studenten om in aanmerking te komen voor een studietoelage van de Vlaamse Overheid.

Non-EER studenten komen niet in aanmerking voor een studietoelage van de Vlaamse Overheid.

Bij wie kan ik hiervoor terecht?