Studentenoverleg op opleidingsniveau

Volgens de onderwijswetgeving kunnen ook op opleidingsniveau participatiecommissies worden opgericht door de Algemene Studentenraad AP (ASAP).
Aan AP kozen we ervoor om dit te doen onder de noemer ‘opleidingsstudentenoverleg’.

Als opleidingen met hun studenten willen overleggen over heel opleidingsspecifieke onderwerpen, kunnen zij dat doen met studenten die zich hiervoor willen engageren. We noemen deze studenten “groepscontacten”. Ze treden op als spreekbuis voor hun (klas)groep, verzamelen opmerkingen en geven die door aan het opleidingshoofd. Ze verspreiden daarnaast ook informatie vanuit de opleiding naar hun medestudenten.

Er is een verschil met de departementale/School of Arts studentenraden. De studenten van het opleidingsstudentenoverleg zijn immers geen studentenvertegenwoordigers en ze vormen geen studentenraad: je wordt immers pas studentenvertegenwoordiger als je wordt verkozen in de studentenraadsverkiezingen.
Deze groepscontacten hebben dus niet het statuut van studentenvertegenwoordiger en kunnen geen gebruik maken van de extra faciliteiten die worden toegekend aan studentenvertegenwoordigers.

Niet alle opleidingen hebben een studentenoverleg. Vind je hieronder geen informatie voor jouw specifieke opleiding, maar wil je graag samen met andere studenten met het opleidingshoofd samen zitten om een en ander te bespreken? Neem dan contact op met je opleidingshoofd.

Heb je input voor je departementale of School of Arts studentenraad? Neem dan contact op met hen. Je vindt de contactgegevens van alle DSR’s en SAS-en hier onder de menuknop ‘inspraak’.