Slagen voor een opleiding(sonderdeel)

Slagen voor een opleidingsonderdeel

Je slaagt voor een opleidingsonderdeel wanneer je ten minste 10 op 20 behaalt, tenzij in de ECTS-fiche een andere, niet-numerieke vorm van resultaatsbepaling is vastgelegd. 

Als je een vrijstelling hebt voor een deelopleidingsonderdeel of een gedeelte van een opleidingsonderdeel, slaag je voor het gehele opleidingsonderdeel als je voor het examen van het resterende deelopleidingsonderdeel of het resterende gedeelte minimaal 10 op 20 behaalt. 

Voor elk opleidingsonderdeel waarvoor je slaagt, behaal je een creditbewijs

Lees meer over slagen voor een opleidingsonderdeel in art. 22.2 van het onderwijs- en examenreglement