Reglementering

Hier vind je de drie onderdelen van de reglementering studentenparticipatie:

  • studentenparticipatiereglement (de algemene regelgeving rond onze studentenparticipatie)
  • verkiezingsreglement (van kandidaatstelling tot verkiezing)
  • statuut van de studentenvertegenwoordiger (de bijkomende rechten en faciliteiten waarvan studentenvertegenwoordigers gebruik kunnen maken)