Opleidingsevaluaties

We staan als hogeschool zelf in voor de borging van de kwaliteit van al onze opleidingen. De manier hoe we dat doen, is aangepast aan de aard van de opleidingen.

Noot: 'Borgen' is typisch kwaliteitszorgjargon en is synoniem voor 'garanderen', 'waarborgen', 'verzekeren'.

Vragen of feedback? kpo@ap.be