Klachten over resultaten

Heb je een vraag of klacht over je examenresultaat? Met vragen of klachten kan je in eerste instantie terecht bij je lector. Maak dus zeker gebruik van het inzagemoment.

Indien je klacht niet opgelost is, kan je terecht bij de ombudsdienst. Wanneer na bemiddeling door de ombuds je klacht blijft bestaan, kan je overwegen om intern beroep aan te tekenen