Individuele psychologische begeleiding

Voel je je psychisch niet goed en wil je gespecialiseerde hulp? Bij STUVO staat een heel team van psychologen voor jou klaar. Maak een afspraak voor een individueel gesprek, spring eens binnen op ons online spreekuur, of bel of mail met een medewerker.

Soms zijn je problemen heel duidelijk. Maar je kan ook te maken hebben met een vaag algemeen slecht voelen, terwijl je niet goed weet waar het vandaan komt. Je kan dan op onze dienst met iemand komen praten die je helpt om een nieuw licht te werpen op die moeilijke stukken in je leven. Praten met een buitenstaander kan soms al heel wat duidelijkheid brengen.

Individuele begeleiding

Een afspraak maken voor individuele begeleiding bij de psychologische dienst kan via het online afsprakensysteem of door te bellen naar het onthaal van STUVO AP (+32 3 220 59 00). We proberen er altijd alles aan te doen om je binnen de drie weken een eerste afspraak te geven.

Online spreekuur

Je kan voor een eerste gesprek ook altijd terecht op ons (online) vrij spreekuur.
Dat gaat elke dinsdagnamiddag door tussen 13u en 15u.  
Let op: Er zijn geen vrije spreekuren tijdens vakantieperiodes, wel tijdens de examenperiodes.

Externe hulp

Als de wachttijd tot de eerste afspraak binnen onze psychologische dienst te lang is, ben je natuurlijk vrij om op zoek te gaan naar individuele begeleiding buiten AP. Er is extern een groot aanbod aan zelfstandige psychologen.

Zit je in een crisissituatie en heb je meteen of binnen de week hulp nodig? Dan stuur je best een e-mail met hoge urgentie naar stuvo@ap.be. Je kan ook steeds de studentenbegeleider van je opleiding aanspreken. Als je niet meteen geholpen kan worden, kan je je ook wenden tot externe crisisdiensten.