Individuele aanpassingen

Niet zeker wat de invloed van COVID-19 is op jouw individuele aanpassingen? Bekijk de matrix in de sectie Impact COVID-19 op jouw IndA

Wat zijn individuele aanpassingen?

Individuele aanpassingen zijn individuele ondersteuningsmaatregelen die een student kan aanvragen omwille van specifieke persoonlijke noden. Bij AP is elke student en elke situatie uniek en daarom voorzien we ook aanpassingen op maat.

Omdat de context en de mogelijkheden van elke opleiding anders zijn, bekijken we samen met de student welke hindernissen hij of zij ervaart.
Enkele voorbeelden van individuele aanpassingen voor onderwijsactiviteiten en examens: 

 • Examenvragen worden voorlezen door toezichthouder/voorleessoftware
 • Mogelijkheid om van groep wisselen in bepaalde omstandigheden
 • Gebruik maken van voorleessoftware 
 • Gebruik maken van pc tijdens de les om notities te maken 
 • Eten en/of drinken tijdens het examen


Wie kan IndA aanvragen?

Binnen AP kunnen individuele aanpassingen toegekend worden aan een student die: 

 • een erkende topsport uitoefent;
 • buiten zijn opleiding kunst beoefent op (semi)professioneel niveau;
 • studie en gezin combineert;
 • studie en werk combineert, bijvoorbeeld als student-ondernemer;
 • een functiebeperking heeft, zoals: 
  • een auditieve, visuele of psychiatrische beperking
  • een chronische ziekte
  • een ontwikkelingsstoornis zoals leerstoornis (dyslexie, dyscalculie, …)
  • een autismespectrumstoornis, aandachtsdeficiëntie of hyperactiviteitsstoornis, AD(H)D, of een ticstoornis
  • een ontwikkelingscoördinatiestoornis (DCD), ontwikkelingsdysfasie, of ontwikkelingsstotteren
  • een meervoudige functiebeperking of combinatie van ontwikkelingsstoornissen
  • ...
 • een ernstig medisch of psychisch probleem heeft;
 • zich in andere bijzondere sociale en individuele omstandigheden bevindt. 

Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) biedt info aan studenten met een functiebeperking over:

 • de overstap van secundair onderwijs naar hoger onderwijs;
 • info over de verschillende functiebeperkingen met tips en aandachtspunten.

Meer info vind je hier.


Impact COVID-19 op jouw IndA

AP tracht alle toegekende individuele aanpassingen te voorzien. Het is echter mogelijk dat we ons omwille van de coronamaatregelen in een overmachtssituatie bevinden en we helaas niet alle individuele aanpassingen kunnen garanderen. We doen er echter alles aan om jou de nodige ondersteuning te bieden en/of een volwaardig alternatief te voorzien. 

In de onderstaande matrix (per opleiding) kan je steeds de nodige informatie terugvinden over (wijzigingen van) individuele aanpassingen binnen jouw opleiding! In deze matrix kan je terugvinden op welke manier individuele aanpassingen binnen elke kleurcode worden georganiseerd in jouw opleiding.

Heb je meer of andere individuele aanpassingen dan in onderstaande matrix, neem contact op met je studentenbegeleider! 

(ELK DEPARTEMENT LAADT BINNENKORT HIER DE MATRIX OP ALS DOWNLOAD (mogelijk per opleiding), VULT ZIJN CONTACTINFO IN EN PUBLICEERT ZE VOOR DE BETREFFENDE STUDENTEN)
 


Geen tijd of goesting om te lezen? 

We leggen je het in dit filmpje in een goede 2 minuten uit.