ECTS-databank

Als je met een (deel)opleidingsonderdeel start, is het goed om te weten wat er van jou verwacht wordt en wat jij van het (deel)opleidingsonderdeel kunt verwachten: welke begincompetenties moet je hebben, wat zijn de beoogde eindcompetenties en leerdoelen, op welke wijze zal er gewerkt en met welke studiemateriaal, en hoe zal er geëvalueerd worden? Al deze zaken en meer zijn opgenomen in de ECTS-fiche. De ECTS-fiche vormt dus een leidraad en verduidelijkt wat er van je verwacht wordt om te kunnen slagen voor het (deel)opleidingsonderdeel.
Bekijk dus bij de start van het opleidingsonderdeel zeker de ECTS-fiche van het betrokken (deel)opleidingsonderdeel in de ECTS-databank.