E-mailhandtekening

Maak je e-mail professioneler met een e-mailhandtekening  Merk op dat onze e-mailhandtekening geen logo bevat. Dat doen we bewust, omdat ontvangers het logo in de meeste gevallen als afbeelding in bijlage zullen ontvangen en niet als onderdeel van je handtekening.

Om het correcte lettertype, -grootte en -kleur te downloaden, kan je klikken op de link. Kopieer vervolgens de handtekening uit Word-document en neem dit over in Outlook. Merk op dat de twee lijntjes boven- en onderaan mee deel uitmaken van het ontwerp.

Nederlandstalige versie

handtekeningNL

Engelstalige versie

handtekeningEN