Alles wat je moet weten over de verkiezingen

Fase 1: Vóór de verkiezingen

Ben ik verkiesbaar?
Elke student die ingeschreven is aan AP Hogeschool kan zich kandidaat stellen. Je moet je studiecontract ondertekend hebben en je studiegeld hebben betaald.

Hoe stel ik mezelf kandidaat?

Ik ben nu officieel kandidaat voor de departementale/School of Arts studentenraad, wat nu?
Alle kandidaten worden uitgenodigd voor een korte digitale infosessie op dinsdag 13 oktober om 18u30 - hou dus je agenda vrij! Je krijgt dan nog wat informatie over wat je kan verwachten als studentenvertegenwoordiger en kan kennismaken met de andere kandidaten en de ervaren studentenvertegenwoordigers.


Fase 2: Tijdens  de verkiezingen

De verkiezingen zelf vinden plaats van 16 tot en met 19 november. Ze gebeuren elektronisch. Elke AP student krijgt een e-mail met een link om zijn/haar stem te kunnen uitbrengen. Probeer zoveel mogelijk studenten van jouw departement of School of Arts te overtuigen van jouw kwaliteiten als studentenvertegenwoordiger, maar beloof geen dingen die je niet kan waarmaken en hou het vooral sportief!

Hoe weet ik dat ik verkozen ben?
Op vrijdag 20 november worden de stemmen geteld en de resultaten bekendgemaakt. Op basis van het aantal stemmen wordt bepaald of je effectief verkozen bent of als opvolger

Fase 3: Na de verkiezingen

Wanneer gaan we van start?
De installatievergaderingen van de departementale studentenraden (DSR) en School of Arts studentenraden (SAS) worden de week na de verkiezingen georganiseerd en vinden normaal plaats op campus Lange Nieuwstraat, al zal dat dit jaar eerder digitaal zijn. Tijdens de infosessie voor kandidaat-studentenvertegenwoordigers wordt de datum hiervoor vastgelegd samen met jou.
De studentencoach mailt je nog een uitnodiging wanneer het zover is.

Die installatievergadering, wat gebeurt daar eigenlijk?
De installatievergadering is de eerste vergadering van de nieuwe studentenraad en daar moeten een aantal dingen gebeuren:

  1. Aanduiden van een dagelijks bestuur: voorzitter, ondervoorzitter, secretaris
  2. Alle leden kunnen nog vragen stellen aan de studentencoach (dit is de enige vergadering waarbij die aanwezig is, tenzij jullie de studentencoach later zelf nog eens willen uitnodigen)
  3. Aanduiding studentenafgevaardigden voor andere raden (bv. Stuvoraad)
  4. Je krijgt een handige "leidraad voor de studentenvertegenwoordiger" met alle informatie die nuttig kan zijn om je mandaat uit te voeren.
  5. Je stelt samen een vergaderplanning voor het komende jaar op en bepaalt de thema's of problemen waarrond je wil werken.

Je bent opgestart, maar je hebt een probleem of je zit met vragen.
De studentenvertegenwoordigers kunnen met al hun vragen steeds terecht bij een aanspreekpunt van hun eigen departement of bij de studentencoach van de hogeschool.
Uiteraard kan dat ook nu al als je vragen hebt of met twijfels zit of de studentenraad iets voor jou is.

     Slechts 1 adres:
     Adviseur studentenparticipatie en studentencoach: Anika Hendrickx
     E  anika.hendrickx@ap.be
     T +32 (0)3 220 58 41