Strategie 2021-2025

Bij AP creëren we samen een context waarin iedereen op alle vlakken het beste uit zichzelf kan halen. 

Het opleidingsaanbod van AP Hogeschool is tegelijk uniek én breed. De samenwerking met de Schools of Arts, bachelor- én graduaatsopleidingen en een aanbod voor professionals maken van AP een uitzonderlijke biotoop. Iedereen krijgt de kans om een traject te volgen dat afgestemd is op zijn of haar specifieke interesses en mogelijkheden.
In de  Schools of Arts streven we daarbij naar artistieke excellentie in een internationale context. 
Bij AP maken medewerkers, werkveld en studenten samen onderwijs.

Onze hogeschool biedt ook een uitgebreid gamma aan omkaderende activiteiten die mogelijke drempels voor, tijdens en na de studieloopbaan verlagen.  Zo garanderen we maximale leerwinst voor elke student. Een student bij AP groeit als mens en ontwikkelt zich tot wereldburger.

Bovendien is AP een expertisecentrum en een driver voor onderzoek en innovatieve ontwikkeling, samen met regionale én internationale partners.

Kortom, wie een traject loopt bij AP Hogeschool haalt het beste uit zichzelf en is klaar om in een voortdurend veranderende maatschappij écht het verschil te (blijven) maken.

AP Hogeschool, laat zien wat in je zit.

 • Strategische doelen en sturende principes

  Strategische doelstellingen

  Om de strategie te concretiseren, heeft AP vijf strategische doelstellingen geformuleerd.

  1. In 2025 vormt AP een gemeenschap van actieve burgers met maatschappelijke impact, die zich kunnen aanpassen aan een voortdurend veranderende samenleving.
  Vrije denkers, burgers die engagement durven tonen, creatievelingen die een meerwaarde betekenen in een samenleving die steeds in verandering is: dát is de AP-gemeenschap. Die community zijn en maken we samen, door in te zetten op levenslang leren en door ondernemingszin en innovatie te stimuleren. We doen een beroep op een professioneel team dat alle kansen vindt om die uitdagende opdracht waar te maken.

  2. In 2025 realiseert AP voor elke student een maximale leerwinst.
  Het zit in ons DNA dat we open in de wereld staan. We garanderen élke student – wie hij of zij ook is – dat we samen het maximum uit zijn studieloopbaan halen, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak. Daartoe creëren we een uitdagende omgeving waar we vakkennis, skills én attitude optimaal kunnen cultiveren.

  3. In 2025 beschikt AP over een uniek en toonaangevend aanbod.
  Als hogeschool is het onze ambitie om een antwoord te bieden op de veranderende noden van de maatschappij. We bouwen steeds verder aan een uniek aanbod van graduaats- en bacheloropleidingen en Schools of Arts. Onze opleidingen en onderzoeksprojecten zetten in op grensverleggend denken en werken, en reiken elke AP’er de tools aan om volop te laten zien wat hij in zich heeft. Daarin zijn we toonaangevend in Vlaanderen.

  4. In 2025 is AP de driver voor innovatieve ontwikkeling, samen met haar regionale en internationale partners.
  AP kiest ervoor om een leidende rol op te nemen in innovatie en ontwikkeling, op alle terreinen waar we deskundig zijn. Dat realiseren we steeds samen met een netwerk van partners in binnen- en buitenland. We doen aan hoogstaand onderzoek, zetten ideeën en concepten om in zichtbare innovatie en brengen die op de markt.

  5. In 2025 heeft AP de slagkracht om huidige en toekomstige strategische doelen te realiseren.
  We helpen mensen groeien, in een professionele en warme organisatie. Om ruimte te creëren waarin zij kunnen experimenteren en innoveren, werken we aan de nodige financiële slagkracht. We bouwen verder aan een adequate infrastructuur, die open en veelzijdig is. Daarbij blijven we voortdurend sterk focussen op mens en organisatie.

  Sturende principes

  In de plannen en de projecten die we de volgende jaren uitvoeren, laten we ons steeds leiden door volgende sturende principes: multidisciplinariteit, diversiteit, studentenbetrokkenheid, duurzaamheid en internationalisering.

  sturende principes

 • Hoe kwam de strategie tot stand?

  De totstandkoming van de strategie is een werk van velen: de leden van het directieteam, personeelsleden én studenten konden hun input geven. 

  Hoe de ontwikkeling en uitrol van het strategisch plan 2021-2025 tot stand kwam, kan je vinden in onderstaande afbeelding. Klik op de afbeelding voor de volledige tijdlijn.

  adapt_tijdlijn_1

  Lees meer over de kick-off in december 2019.
  Lees meer over de digitale dialogen in januari 2020.